Chào mừng quý khách tới Molux.vn - Thế giới đèn trang trí và thiết bị phòng tắm cao cấp

Menu

0916 356 633

024 3351 8883

Danh mục sản phẩm
Sắp xếp
Các sản phẩm của Vòi chậu (Tìm thấy 119 sản phẩm)
Vòi 1 lỗ Senli HL223
Vòi 1 lỗ Senli HL223

1.139.000 ₫

1.340.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Senli HL201 tay rỗng
Vòi 1 lỗ Senli HL201 tay rỗng

702.000 ₫

780.000 ₫ -10 %

Vòi chậu cảm ứng Jomoo 5132
Vòi chậu cảm ứng Jomoo 5132

6.553.000 ₫

7.710.000 ₫ -15 %

Vòi xả bồn Jomoo 29038-288
Vòi xả bồn Jomoo 29038-288

4.836.000 ₫

5.690.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cảm ứng Jomoo E1213
Vòi chậu cảm ứng Jomoo E1213

5.036.000 ₫

5.925.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cảm ứng Jomoo 5117H
Vòi chậu cảm ứng Jomoo 5117H

4.393.650 ₫

5.169.000 ₫ -15 %

Vòi xả bồn Jomoo 39018-255
Vòi xả bồn Jomoo 39018-255

4.258.500 ₫

5.010.000 ₫ -15 %

Vòi 2 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 3271-044
Vòi 2 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 3271-044

4.064.000 ₫

4.781.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cảm ứng Jomoo E1214
Vòi chậu cảm ứng Jomoo E1214

4.358.000 ₫

5.128.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ cảm ứng Jomoo 5110N
Vòi 1 lỗ cảm ứng Jomoo 5110N

3.391.500 ₫

3.990.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cảm ứng Jomoo 5110AN
Vòi chậu cảm ứng Jomoo 5110AN

3.391.500 ₫

3.990.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32116-096
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32116-096

3.315.000 ₫

3.900.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cảm ứng Jomoo E1150
Vòi chậu cảm ứng Jomoo E1150

3.723.000 ₫

4.380.000 ₫ -15 %

Vòi 2 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 3269-043
Vòi 2 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 3269-043

3.053.000 ₫

3.592.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32212-224
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32212-224

3.185.800 ₫

3.748.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32156-128
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32156-128

3.309.900 ₫

3.894.000 ₫ -15 %

Vòi 2 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32114-094
Vòi 2 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32114-094

2.967.000 ₫

3.491.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32177-191
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32177-191

3.332.000 ₫

3.920.000 ₫ -15 %

Vòi 3 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 22038-288
Vòi 3 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 22038-288

2.861.000 ₫

3.366.000 ₫ -15 %

Vòi 3 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 22027-201
Vòi 3 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 22027-201

2.686.000 ₫

3.160.000 ₫ -15 %

Vòi 3 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 22042-321
Vòi 3 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 22042-321

2.707.000 ₫

3.185.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cảm ứng Jomoo E1170
Vòi chậu cảm ứng Jomoo E1170

3.152.650 ₫

3.709.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32102-055
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32102-055

2.652.000 ₫

3.121.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Molux 032- Gold
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Molux 032- Gold

1.473.000 ₫

1.637.000 ₫ -10 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Molux 6220-F
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Molux 6220-F

1.488.000 ₫

1.654.000 ₫ -10 %

Vòi 1 lỗ nóng lạnh Jomoo 32264-326
Vòi 1 lỗ nóng lạnh Jomoo 32264-326

2.684.000 ₫

3.158.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32176-191
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32176-191

2.567.000 ₫

3.020.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cảm ứng Jomoo 5120
Vòi chậu cảm ứng Jomoo 5120

2.377.000 ₫

2.796.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 3286-058
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 3286-058

2.354.500 ₫

2.770.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32115-096
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32115-096

2.329.000 ₫

2.740.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32155-128
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32155-128

2.538.000 ₫

2.986.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32179-130
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32179-130

2.210.000 ₫

2.600.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32174-091
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32174-091

2.125.000 ₫

2.500.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32165-142
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32165-142

2.390.000 ₫

2.812.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh JOMOO 32211-224
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh JOMOO 32211-224

2.457.000 ₫

2.891.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32262-322
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32262-322

2.324.750 ₫

2.735.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32164-142
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32164-142

2.279.700 ₫

2.682.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32169-146
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32169-146

2.207.450 ₫

2.597.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Molux 6216-3
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Molux 6216-3

1.257.000 ₫

1.397.000 ₫ -10 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Molux 6220-8- Gold
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Molux 6220-8- Gold

1.227.000 ₫

1.364.000 ₫ -10 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 3291-056
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 3291-056

2.031.000 ₫

2.390.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32253-278
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32253-278

2.320.000 ₫

2.730.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32158-130
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32158-130

2.014.500 ₫

2.370.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32148-125
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32148-125

2.014.500 ₫

2.370.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32181-146
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32181-146

2.096.000 ₫

2.466.000 ₫ -15 %

Vòi 2 lỗ nóng-lạnh Jomoo 32222-139
Vòi 2 lỗ nóng-lạnh Jomoo 32222-139

1.972.000 ₫

2.320.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32175-191
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Jomoo 32175-191

2.280.000 ₫

2.682.000 ₫ -15 %Lọc sản phẩm
Thương Hiệu
  • MOLUX Bathroom & Kitchen
  • TOTO
  • JOMOO
Loại sản phẩm
Facebook Fanpage
Tin xem nhiều
Video

Thương hiệu thiết bị vệ sinh, phòng tắm uy tín và chất lượng JOMOO

Giới thiệu về Thiết bị vệ sinh - Phòng tắm Molux

Giới thiệu về Đèn trang trí MOLUX

Giới thiệu Showroom Molux

Molux Hà Nội - Thế giới Đèn và Thiết bị phòng tắm

Chi nhánh

Tại Hà Nội
Số 157 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông. HN
 024 3351 8883 -   hanoi@molux.vn
Xem bản đồ
Tại Hạ Long - Quảng Ninh
Ngã Tư Ao Cá, TP. Hạ Long, Quảng Ninh (Cách bến xe Bãi Cháy 300m)
 02033 845 586 -   halong@molux.vn
Xem bản đồ

Kết nối với chúng tôi

Facebook youtube google instagram

Bộ Công Thương

Công ty TNHH Molux Việt Nam
Địa chỉ: Tổ 9 - Khu 6, P. Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 024 3351 8883 - Email: molux@molux.vn
Mã số doanh nghiệp: 5701599197 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 22/03/2013.
Đăng ký thay đổi lần thứ 4 do sở sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh ngày 02/02/2016

0916 356 633

024 3351 8883

Hỗ trợ trực tuyến 24/7