Chào mừng quý khách tới Molux.vn - Thế giới đèn trang trí và thiết bị phòng tắm cao cấp

Menu

0916 356 633

02033.840.828 - 02033.845.586

Danh mục sản phẩm
Sắp xếp
Các sản phẩm của Sen vòi (Tìm thấy 301 sản phẩm)
Bát sen Molux 911-HB010
Bát sen Molux 911-HB010

61.000 ₫

68.000 ₫ -10 %

Bát sen Molux 911-HA010
Bát sen Molux 911-HA010

70.000 ₫

78.000 ₫ -10 %

Bát sen Molux 911-HC010
Bát sen Molux 911-HC010

61.000 ₫

68.000 ₫ -10 %

Vòi chậu Nóng - Lạnh Jomoo 32105-079
Vòi chậu Nóng - Lạnh Jomoo 32105-079

1.046.000 ₫

1.230.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-800702
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-800702

1.677.000 ₫

1.973.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-800701
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-800701

1.227.000 ₫

1.443.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-186246
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-186246

2.004.000 ₫

2.358.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng-lạnh ARCHYO 114-186245
Vòi chậu 1 lỗ nóng-lạnh ARCHYO 114-186245

1.513.000 ₫

1.780.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183702
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183702

2.111.000 ₫

2.483.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183701
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183701

1.374.000 ₫

1.617.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-90246
Vòi chậu cao1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-90246

2.111.000 ₫

2.484.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-90243
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-90243

1.538.000 ₫

1.809.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng, lạnh ARCHYO 114-73005
Vòi bếp 1 lỗ nóng, lạnh ARCHYO 114-73005

1.799.000 ₫

2.117.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-73001A
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-73001A

1.619.000 ₫

1.905.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-73001
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-73001

982.000 ₫

1.155.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-35005
Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-35005

1.619.000 ₫

1.905.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lanh ARCHYO 114-35002
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lanh ARCHYO 114-35002

1.456.000 ₫

1.713.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-35001
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-35001

969.000 ₫

1.140.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-8901C
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-8901C

1.783.000 ₫

2.098.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-8901
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-8901

1.129.000 ₫

1.328.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng, lạnh ARCHYO 114-5001-A
Vòi chậu 1 lỗ nóng, lạnh ARCHYO 114-5001-A

1.595.000 ₫

1.876.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-5001
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-5001

1.047.000 ₫

1.232.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng , lạnh ARCHYO 114-3805
Vòi bếp 1 lỗ nóng , lạnh ARCHYO 114-3805

1.431.000 ₫

1.684.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lanh ARCHYO 114-3711
Vòi chậu 1 lỗ nóng lanh ARCHYO 114-3711

967.000 ₫

1.138.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-3705
Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-3705

1.046.000 ₫

1.230.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-3701
Vòi chậu 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-3701

819.000 ₫

964.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-801
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-801

1.129.000 ₫

1.328.000 ₫ -15 %

Rumile ARCHYO 121SZ-07X
Rumile ARCHYO 121SZ-07X

311.000 ₫

366.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-0702
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-0702

1.972.000 ₫

2.320.000 ₫ -15 %

Bát sen 3 CN ARCHYO 114-0202A
Bát sen 3 CN ARCHYO 114-0202A

119.000 ₫

140.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cảm ứng ARCHYO TK-201LT49
Vòi chậu cảm ứng ARCHYO TK-201LT49

3.383.000 ₫

3.980.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cảm ứng ARCHYO TK-201LT21B
Vòi chậu cảm ứng ARCHYO TK-201LT21B

4.141.000 ₫

4.872.000 ₫ -15 %

Vòi chậu Molux SY1200B
Vòi chậu Molux SY1200B

1.755.000 ₫

2.065.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 121-LT06
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 121-LT06

1.923.000 ₫

2.262.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 121-LT05
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 121-LT05

1.783.000 ₫

2.098.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 121-LT04
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 121-LT04

1.489.000 ₫

1.752.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606709B
Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606709B

2.110.000 ₫

2.482.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606702B
Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606702B

1.882.000 ₫

2.214.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606202B
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606202B

1.465.000 ₫

1.724.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606201B
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606201B

1.186.000 ₫

1.395.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 3 chân nóng lạnh ARCHYO 115-601403E
Vòi chậu 3 chân nóng lạnh ARCHYO 115-601403E

2.491.000 ₫

2.930.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-601401E
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-601401E

1.522.000 ₫

1.790.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183704
Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183704

1.882.000 ₫

2.214.000 ₫ -15 %

Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19619F
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19619F

1.489.000 ₫

1.752.000 ₫ -15 %

Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19618F
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19618F

1.531.000 ₫

1.801.000 ₫ -15 %

Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19617F
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19617F

1.148.000 ₫

1.350.000 ₫ -15 %

Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19616F
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19616F

1.403.000 ₫

1.651.000 ₫ -15 %

Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19613F
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19613F

1.105.000 ₫

1.300.000 ₫ -15 %Lọc sản phẩm
Thương Hiệu
  • ARCHYO
  • MOLUX Bathroom & Kitchen
  • TOTO
  • JOMOO
Loại sản phẩm
  • Vòi chậu
  • Củ sen tắm
  • Dây bát
  • Vòi Rumile
  • Van chặn
Facebook Fanpage
Tin xem nhiều
Video

Thương hiệu thiết bị vệ sinh, phòng tắm uy tín và chất lượng JOMOO

Giới thiệu về Thiết bị vệ sinh - Phòng tắm Molux

Giới thiệu về Đèn trang trí MOLUX

Giới thiệu Showroom Molux

Công ty TNHH Molux Việt Nam
Địa chỉ: Số 8 Đặng Dung, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 02033.840.828 - 02033.845.586 - Email: molux@molux.vn
Mã số doanh nghiệp: 5701599197 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2012.
Đăng ký thay đổi lần thứ 8 do sở sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh ngày 10/07/2020

0916 356 633

02033.840.828 - 02033.845.586

Hỗ trợ trực tuyến 24/7