Chào mừng quý khách tới Molux.vn - Thế giới đèn trang trí và thiết bị phòng tắm cao cấp

Menu

0916 356 633

02033.840.828 - 02033.845.586

Danh mục sản phẩm
Sắp xếp
Các sản phẩm của Vòi chậu (Tìm thấy 179 sản phẩm)
Vòi đứng xả bồn Jomoo 38003-289
Vòi đứng xả bồn Jomoo 38003-289

9.348.000 ₫

10.998.000 ₫ -15 %

Vòi chậu Nóng - Lạnh Jomoo 32105-079
Vòi chậu Nóng - Lạnh Jomoo 32105-079

1.046.000 ₫

1.230.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-800702
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-800702

1.677.000 ₫

1.973.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-800701
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-800701

1.227.000 ₫

1.443.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-186246
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-186246

2.004.000 ₫

2.358.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng-lạnh ARCHYO 114-186245
Vòi chậu 1 lỗ nóng-lạnh ARCHYO 114-186245

1.513.000 ₫

1.780.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183702
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183702

2.111.000 ₫

2.483.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183701
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183701

1.374.000 ₫

1.617.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-90246
Vòi chậu cao1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-90246

2.111.000 ₫

2.484.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-90243
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-90243

1.538.000 ₫

1.809.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng, lạnh ARCHYO 114-73005
Vòi bếp 1 lỗ nóng, lạnh ARCHYO 114-73005

1.799.000 ₫

2.117.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-73001A
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-73001A

1.619.000 ₫

1.905.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-73001
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-73001

982.000 ₫

1.155.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-35005
Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-35005

1.619.000 ₫

1.905.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lanh ARCHYO 114-35002
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lanh ARCHYO 114-35002

1.456.000 ₫

1.713.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-35001
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-35001

969.000 ₫

1.140.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-8901C
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-8901C

1.783.000 ₫

2.098.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-8901
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-8901

1.129.000 ₫

1.328.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng, lạnh ARCHYO 114-5001-A
Vòi chậu 1 lỗ nóng, lạnh ARCHYO 114-5001-A

1.595.000 ₫

1.876.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-5001
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-5001

1.047.000 ₫

1.232.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng , lạnh ARCHYO 114-3805
Vòi bếp 1 lỗ nóng , lạnh ARCHYO 114-3805

1.431.000 ₫

1.684.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lanh ARCHYO 114-3711
Vòi chậu 1 lỗ nóng lanh ARCHYO 114-3711

967.000 ₫

1.138.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-3705
Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-3705

1.046.000 ₫

1.230.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-3701
Vòi chậu 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-3701

819.000 ₫

964.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-801
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-801

1.129.000 ₫

1.328.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-0702
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-0702

1.972.000 ₫

2.320.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cảm ứng ARCHYO TK-201LT49
Vòi chậu cảm ứng ARCHYO TK-201LT49

3.383.000 ₫

3.980.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cảm ứng ARCHYO TK-201LT21B
Vòi chậu cảm ứng ARCHYO TK-201LT21B

4.141.000 ₫

4.872.000 ₫ -15 %

Vòi chậu Molux SY1200B
Vòi chậu Molux SY1200B

1.755.000 ₫

2.065.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 121-LT06
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 121-LT06

1.923.000 ₫

2.262.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 121-LT05
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 121-LT05

1.783.000 ₫

2.098.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 121-LT04
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 121-LT04

1.489.000 ₫

1.752.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606709B
Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606709B

2.110.000 ₫

2.482.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606702B
Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606702B

1.882.000 ₫

2.214.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606202B
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606202B

1.465.000 ₫

1.724.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606201B
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-606201B

1.186.000 ₫

1.395.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 3 chân nóng lạnh ARCHYO 115-601403E
Vòi chậu 3 chân nóng lạnh ARCHYO 115-601403E

2.491.000 ₫

2.930.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-601401E
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 115-601401E

1.522.000 ₫

1.790.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183704
Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183704

1.882.000 ₫

2.214.000 ₫ -15 %

Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19619F
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19619F

1.489.000 ₫

1.752.000 ₫ -15 %

Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19618F
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19618F

1.531.000 ₫

1.801.000 ₫ -15 %

Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19617F
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19617F

1.148.000 ₫

1.350.000 ₫ -15 %

Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19616F
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19616F

1.403.000 ₫

1.651.000 ₫ -15 %

Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19613F
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19613F

1.105.000 ₫

1.300.000 ₫ -15 %

Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19612F
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19612F

1.685.000 ₫

1.982.000 ₫ -15 %

Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19610F
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-19610F

1.430.000 ₫

1.682.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-802
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-802

1.620.000 ₫

1.906.000 ₫ -15 %Lọc sản phẩm
Thương Hiệu
  • ARCHYO
  • MOLUX Bathroom & Kitchen
  • TOTO
  • JOMOO
Loại sản phẩm
Facebook Fanpage
Tin xem nhiều
Video

Thương hiệu thiết bị vệ sinh, phòng tắm uy tín và chất lượng JOMOO

Giới thiệu về Thiết bị vệ sinh - Phòng tắm Molux

Giới thiệu về Đèn trang trí MOLUX

Giới thiệu Showroom Molux

Công ty TNHH Molux Việt Nam
Địa chỉ: Số 8 Đặng Dung, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 02033.840.828 - 02033.845.586 - Email: molux@molux.vn
Mã số doanh nghiệp: 5701599197 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2012.
Đăng ký thay đổi lần thứ 8 do sở sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh ngày 10/07/2020

0916 356 633

02033.840.828 - 02033.845.586

Hỗ trợ trực tuyến 24/7